Giao dịch tốt, mặc dù chuyển tiền quên không ghi đơn hàng nhưng admin hỗ trợ nhiệt tình.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Liên hệ