Tôi chỉ muốn nói là uy tín nha mọi người, mua bán nhớ chọn đúng đối tượng không chó nó lại liếm mất tiền thì chán lắm 🧡

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Liên hệ